Предшколска установа Уб реализује васпитно-образовни рад у следећим групама: јасленим целодневног боравка (деца узраста до 3 године), васпитним  целодневног боравка (деца узраста од 3 до 5,5 година),   ППП целодневног боравка (деца узраста 5,5 - 6,5 година) и ППП четворочасовног прогама  (деца узраста 5,5 - 6,5 година). Целодневни боравак - боравка деце у установи од 05.30 - 16.30 часова сваког радног дана. Припремни предшколски програм у трајању од 4 сата, реализује се у преподневним часовима од 7.30-11.30  и од 12.00-16.00 часова. Поред објекта у Убу, васпитно-образовни рад реализује се и у групама ППП на терену  у просторијама сеоских основних школа.