- јаслена групе целодневног боравка

  (деца узраста до 3 године)

- васпитна групе целодневног боравка

  (деца узраста од 3 до 5,5 година) група

- ПППцелодневног боравка

  (деца узраста 5,5 - 6,5 година)

- група ППП четворочасовног прогама

  (деца узраста 5,5 - 6,5 година)