Васпитно-образовни рад у централној установи се реализује у периоду од 01.09. 2017. до 31.08.2018 године. Целодневни боравак подразумева могућност боравка деце у установи од 05.30 - 16.30 часова сваког радног дана. Припремни предшколски програм у трајању од 4 сата, реализује се у преподневним часовима од 7:30-11:30 у складу са школским календаром за текућу годину и од 12:00-16:00 часова.