ТИМ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ

 

Чланови Стручног тима за развојно планирање у  Предшколској установи „Уб“:

 

1. Ивана Зељић, васпитач -координатор

2. Јелена Новаковић, васпитач

3. Мирјана Станојевић, мед сестра васпитач

4. Наташа Стефановић, васпитач

5. Сандра Кандић, васпитач

6. Марина Маријановић Ранисављевић, васпитач

7. Славица Станков, васпитач

8. Жељка Станојевић, васпитач

9. Катарина Ристић, васпитач

10.Мирјана Дринчевић, васпитач

11.Сања Јаковљевић, васпитач

12.Добринка Петровић, стручни сарадник – психолог

13.Гордана Милосављевић Марковић, директор

14.Славица Малетић, начелник друштвених делатности

15.Ивана Живановић, члан Управног одбора

16.Милка Добросављевић,члан Савета родитеља.

 

ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ

 

Чланови Тима за самовредновање  ПУ „Уб“ за 2020/2021. годину:

 

1. Зорица Ристовић, васпиач – координатор

2. Добринка Петровић- стручни сарадник – психолог

3. Зорица Тадић- васпитач

4. Гордана Милосављевић Марковић, директор

5. Слађана Терзић-члан Управног одбора

6. Александра Гавриловић, представник родитеља 

 

ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА

 

Чланови Тима за заштиту деце од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања за 2020/2021. год. у ПУ „Уб“су:          

 

1. Maja Ђурић, васпитач -координатор

2. Невенка Драгићевић, сарадник, мед. сестра за превентивну здравствену заштиту и негу

3. Весна Мијатовић, мед сестра васпитач

4. Верица Матић, васпитач

5. Верица Аксентић Милићевић, васпитач

6. Јелена Милутиновић, васпитач

7. Добринка Петровић, стручни сарадник, психолог

8. Ивана Тешић, секретар

9. Гордана Милосављевић Марковић – педагошки асистент

10.Ана Биљић – представник родитеља

11.Мариола Јешић – представник родитеља

12.Снежана Петровић – представник јединице локалне самоуправе.

 

ТИМ ЗА ИНКЛУЗИЈУ И ДОДАТНУ ПОДРШКУ ДЕЦИ

 

Стручни Тим за инклузивно образовање и додатну подршку детету ПУ „Уб“ за 2020/2021. годину чине следећи чланови:

 

1. Јелена Ћулафић, стручни сарадник логопед -координатор

2. Јелена Урошевић, васпитач

3. Добринка Петровић, стручни сарадник, психолог

4. Ивана Радивојевић, васпитач

5. Вера Станишић, васпитач

6. Магдалена Ковачевић, васпитач

7. Невена Петровић мед сестра на ПЗЗ

8. Гордана Милосављевић Марковић,  педагошки асистент

9. Гордана Симеуновић, медицинска сестра - васпитач

10.Мирјана Јовановић- дипл. дефектолог

11.Ивана Јеленић, члан савета родитеља

 

ТИМ ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ УСТАНОВЕ

 

Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе у ПУ “Уб” за 2020/2021. годину чине следећи чланови:

 

1. Добринка Петровић, стручни сарадник психолог координатор

2. Јелена Ћулафић, среучни сарадник - логопед

3. Зорица Ристовић, васпитач

4. Ивана Зељић, васпитач

5. Мирјана Хаџић, васпитач

6. Жељка Тадић, васпитач

7. Јелена Урошевић, васпитач

8. Гордана Милосављевић Марковић, директор

9. Мирјана Обрадовић, представник родитеља

10.Милица Мичев Прокић, представник јединице локалне самоуправе.