ЛОГОПЕД У ВРТИЋУ

Логопед је стручњак који се бави превенцијом, проценом и терапијом потешкоћа говорно-језичке комуникације, као и планирањем и спровођењем третмана и њиховом евалуацијом.

 

Најчешћи поремећаји који захтевају стручну помоћ логопеда у вртићу су: поремећај изговора гласова, кашњење или одступања у говорно-језицком развоју и поремећаји ритма и темпа говора (муцање).

Највећи део наведених поремећаја настаје у најранијем детињству, па је од велике важности пружање логопедске помоћи управо у том периоду. Због тога је битно да стручну помоћ логопеда могу добити деца која похађају дечји вртић.

Логопед у вртићу највећи део свог рада проводи у непосредном раду с децом. На почетку васпитно-образовне године логопед врши тестирање и процену потребе за говорно-језичким третманом код деце.

Непосредни терапијски рад са децом спроводи се индивидуално. У раду са дететом поштују се све посебности, навике и могућности детета. Откривају се дететови унутрашњи потенцијали и користе се најбољи психофизички фактори како би логопедске вежбе биле што квалитетније и успешније.

Логопедски третман деце у предшколском периоду је незамислив без укључивања родитеља у терапијски поступак и  наставак рада са дететом у породичном окружењу. Због тога је јако битно упознати родитеље са врстом и степеном потешкоће, али и подучити родитеље конкретним терапијским поступцима како би их што адекватније спроводили у породичној средини.

Поремећаји у развоју говора често имају комплексну слику која захтева и комплексан приступ. Дијагностиковање је отежано нарочито ако постоје и неки други поремећаји. То захтева мишљење тима стручњака па се таква деца морају упутити на дијагностику у друге установе.

Резултати рада на отклањану потешкоћа нису увек брзо видљиви и захтевају велико стрпљење и подршку родитеља.

Осим непосредног рада са децом логопед у вртићу има и неке друге обавезе као што су: сарадња са васпитачима и другим стручним сарадницима, учествовање у пријему нове деце у вртић, учествовање у изради годишњег плана и програма и годишњег извештаја вртића. Логопед је и координатор Тима за инклузивно образовање и члан других тимова у установи.