Јавна набавка мале вредности бр. 2/2018 - услуга путовања деце предшколског узраста

Позив за подношење понуда у  поступку јавне набавке мале вредности бр. 2/2018

Набавка услуга путовања деце предшколског узраста у васпитној 2017/2018.години