Позив за достављање понуда јавне набавке добара бр. 1/2019 намирнице за исхрану деце

Позив за достављање понуда у отвореном поступку јавне набавке добара  бр. 1/2019 намирнице за исхрану деце.