Оглас за пријем радника у радни однос на неодређено време

Оглас за пријем радника у радни однос на неодређено време