Креативна радионица - “Новогодишња чаролија”

 
У циљу проширења сарадње са породицом и укључивања родитеља у васпитно образовни рад, одржана је креативна радионица на тему: “Новогодишња чаролија”, припремне групе Калиновац. Сви родитељи су активно учествовали у радионици и дружили се са децом и васпитачем. Васпитач: Ана Радојичић