Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности уз закључење уговора за набавку услуга бр. 1/2020 – Осигурање имовине и лица