СВЕТСКИ ДАН ПРЕВЕНЦИЈЕ ЗЛОСТАВЉАЊА ДЕЦЕ - 19. новембар 2020.

Сваке године, свуда у свету обележава се 19. новембар као Светски дан превенције злостављања деце, са циљем подизања нивоа свести и повећања осетљивости на појаву насиља, злостављања и занемаривања деце. 

Злостављање деце тежак је проблем који изазива бројне последице на њихов развој. Светска здравствена организација сматра да "злоупотреба или злостављање деце обухвата све облике физичког и емоционалног злостављања, сексуалну злоупотребу, занемаривање или немаран поступак, комерцијалну или другу експолоатацију што доводи до стварног или потенцијалног нарушавања здравља детета, његовог преживљавања, развоја или достојанства у оквиру односа који укључује одговорност, поверење или моћ".  

Иначе, права детета се крше на најразличитије начине и на различитим нивоима: од манипулисања децом у рекламне сврхе, политичке промоције, експлоатације дечијег рада, непоштовања њиховог идентитета и интегритета до тешких облика злостављања и занемаривања. Насиље над децом је у константном порасту. Јавља се у различитим облицима и проналази најразличитије канале, нарочито кад је реч о насиљу које није видљиво на први поглед, као што је вршњачко насиље у школама и злостављање путем интернета тзв. " cyberbulling " чега родитељи најчешће нису ни свесни. 

Према изабраној статистици Уједињених нација, 150 милиона девојчица и дечака у свету, жртве су сексуалног насиља, а између 133 и 275 милиона деце годишње сведоци су насиља у породици. 

У циљу спречавања насиља, позивају се родитељи да својим деловањем допринесу изградњи нулте толеранције према насиљу над децом, у складу са познатим ставом "Нема насиља над децом. Свако насиље над децом може се спречити".