САМОВРЕДНОВАЊЕ ВРТИЋА

 

Квалитет у васпитању и образовању је континуирани процес који обезбеђује испуњење договорених стандарда.

Сви учесници васпитно- образовног система : васпитачи, медицинске сестре –васпитачи, запослени установи, родитељи, породице и припадници локалне заједнице треба да буду свесни властите одговорности за квалитет васпитања и образовања...