ЗАШТИТА ДЕЦЕ ОД НАСИЉА, ЗАНЕМАРИВАЊА И ЗЛОСТАВЉАЊА

 

Дана 23.11.2023. године у Установи културе " Кутурни центар  Уб  " , са почетком у 17h,  одржаће се трибина за родитеље , која је од великог значаја за здраво и безбедно одрастање наше деце. 
Учесници трибине:
- Тим за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања, ПУ " Уб "
- Дом здравља " Уб "
- Полицијска станица,  Уб
- Центар за социјални рад, Уб