Кувари

1

Дамњановић Ана

2

Милиновић Слободанка

3

Милосављевић Саша

4

Нинковић Љубинка

 

 Радници на одржавању хигијене

1.

Иконић Тања

2.

Киселчић Милена

3.

Кнежевић Мирјана

4.

Курћубић Весна

5.

Лазић Данијела

ЕКОНОМ

1.

Симић Србољуб

ДОМАРИ – ЧУВАРИ

1.

Костић Славиша

2.

Луковић Добрашин

3.

Стефановић Предраг

4.

Радојевић Дејан