Управни одбор има девет чланова укључујући и председника.
Чине га по три представника:
из реда општине Уб:
1.Снежана Игњатовић, члан
2.Слађана Теодосић, члан
3.Ивана Живановић, члан
из реда Савета родитеља:
4. Милка Добросављевић, члан
5. Јован Стопа, члан
6. Ђорђе Ђурђевић, председник
из реда запослених:
7. Сандра Кандић, члан
8. Жељко Ранисављевић, заменик председника
9. Србољуб Симић, члан