Управни одбор има девет чланова укључујући и председника.

Чине га по три представника:

из реда општине Уб:

1.Раде Илићпредседник

2.Александар Вујетић, члан

3.Ивана Живановић, члан

из реда Савета родитеља:

4. Александра Гавриловић, члан

5. Јован Стопа, члан

6. Вања Стефановићчлан

из реда запослених:

7. Невена Петровић, члан

8. Ивана Зељић, члан

9. Ивана Николић, члан