ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ ДЕЦЕ КОЈА ПОЛАЗЕ У ВРТИЋ 11.05.2020.

1. Пријем детета у предшколску установу је могућ само уз потврду од стране послодавца који доказује да послове морају да обављају у седишту или другим пословним и организационим јединицама послодавца, са контактом послодавца.

2. Пријем детета у предшколску установусе врши само уз потврду надлежног педијатра да је дете здраво као и да је уредно вакцинисано.

3. Свакодневно, пре доласка у вртић, родитељ има обавезу да детету и себи измери температуру и да у случају повишене температуре, не доводи дете у предшколску установу и о томе обавести васпитача

4. Дете долази у предшколску установи у пратњи једног родитеља (да би се смањила гужва) и пожељно је да то буде исти родитељ сваког дана. Ако то није могуће, дете доводи родитељ који може. Обавезно је НОШЕЊЕ ЗАШТИТНИХ МАСКИ при довођењу и одвођењу детета из вртића.

5. При довођењу детета у вртић РОДИТЕЉИ НЕ УЛАЗЕ у вртић. На уласку у вртић су постављене дезобаријере за обућу преко којих ће родитељи и деца обавезно прећи и на вратима предати дете мед. сестри на превентиви. Мед. сестра на превентиви на улазу у вртић бесконтактно мери температуру детету.

6. На уласку у вртић сваком детету ће по мерењу температуре бити опране и дезинфиковане руке, а затим дете преузима васпитач.

7. При одвођењу детета из вртића РОДИТЕЉ ТРЕБА ДА СЕ НАЈАВИ васпитачу како би васпитач извео дете до излазних врата. Пре изласка из вртића, деци се такође дезинфикују руке.