Родитељи - корисни савети

 • АДАПТАЦИЈА ДЕЦЕ НА ВРТИЋ – ШТА ТРЕБА ЗНАТИ?
  ШТА ВИ КАО РОДИТЕЉ МОЖЕТЕ ДА ОЧЕКУЈЕТЕ ОД ВРТИЋА ?
 • ПРИПРЕМА ДЕЦЕ ЗА ПОЛАЗАК У ШКОЛУ

  Припремљеност за школу представља једно од најзначајнијих постигнућа у предшколском периоду. За ову припрему битни су многобројни фактори али свакако су најзначајнији предшколска установа и породица.

 • ЛОГОПЕД У ВРТИЋУ

  Логопед је стручњак који се бави превенцијом, проценом и терапијом потешкоћа говорно-језичке комуникације, као и планирањем и спровођењем третмана и њиховом евалуацијом.

 • САРАДЊА ПОРОДИЦЕ И ВРТИЋА

  Вртић  је  као једна породица. Тихо и ненаметљиво ствара услове који погодују дечијем развоју. Напредна и разиграна деца указују на добру сарадњу између вртића и породице.Ако приметимо да су деца незадовољна или често плачу знaчи да та сарадња није на задовољавајућем нивоу.