Светски дан превенције злостављања деце - 19 новембар

Сваке године, свуда у свету обележава се 19. новембар као Светски дан превенције злостављања деце, са циљем подизања нивоа свести и повећања осетљивости на појаву насиља,злостављања и занемаривања деце.Фондација Светског самита  жена(WWSF),невладина организација, покренула је 2000. године обележавање 19. новембра као Светског дана превенције злостављања деце. Злостављање деце тежак је проблем који изазива бројне последице на њихов развој.Светска здравствена организација сматра да злоупотреба или злоставлјање деце обухвата све облике физичког и емоционалног злостављања, сексуалну злоупотребу, занемаривање или немаран поступак, комерцијалну или другу експлоатацију што доводи до стварног или потенцијалног нарушавања здравља детета, његовог преживљавања, развоја или достојанства у оквиру односа који укључује одговорност, поверење или моћ.Права детета се крше на најразличитије начине и на различитим нивоима: од манипулисања децом у рекламне сврхе, политичке промоције, експлоатације дечијег рада, непоштовања њиховог идентитета и интегритета до тешких облика злостављања и занемаривања.