Пројекат Предшколска заједница учења намењен је породицама и васпитачима деце предшколског узраста. 

 

Поштовани родитељи,

 

Начин на који негујете, васпитавате и подржавате учење детета утиче на његов однос према себи, другима, окружењу и новим искуствима. Ваше речи и поступци могу олакшати или отежати остваривање добробити детета и допринети његовој већој или мањој отпорности на животне изазове.

Надамо се да ће вас понуђени садржаји инспирисати да промишљате како да још боље подржите добробит и ојачате отпорност деце, али и вас самих.

Будите им добар пример како да активно доприносе свом психофизичком здрављу, задовољству и остварености, и како да се суочавају са тешкоћама.